ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ